Архив за декември, 2011

FUNERAL Alexander Angelov / ПОГРЕБЕНИЕ Александър Ангелов

Posted in БЛОГ on 10.12.2011 by Горски дух
ПОГРЕБЕНИЕ
Александър Ангелов
10 – 29 декември 2011
ПИСТОЛЕТ, Раковски 122погребваме старото и мумията му ни преследва с хеликоптер.

носете си траурните костюми, надгробните камъни, дозите, диагнозите, спринцовките, хапчетата, патронките, патрондашите, прашките, виденията, оцъклените погледи, халюцинациите, шумовете в ушите, гласовете в главата, светът върви към пропаст – скачайте.

присъствието задължително. за вашето анти настроение ще се погрижат още – васил прасков, лъчезар лозанов, добринка корчева, данаил досев, раймонд краев, сандра хофман, диана коленцова, алекс петрофф и др.

музика: ради николов.

с подкрепата на ДАУХАУС

***
English

FUNERAL
Alexander Angelov
10 – 29 Dec 2011
PISTOLET, 122 Rakovski Str,Sofia

we bury the old and it’s after us on a helicopter.

bring your black clothes, grave stones, doses, diagnosеs, squirts, pills, shots, bandoliers, slings, visions, glassy gazes, hallucinations, ear noises, head voices, the world’s headed for a chasm – jump in!

attendence due. your anti mood will be supported also by vassil praskov, luchezar lozanov, dobrinka korcheva, danail dossev, raimond kraev, sandra hoffman, diana kolentsova, alex petroff, and others.

music by radi nikolov

supported by DAUHAUS